چاقو سريال بهناز جعفری مهراب قاسم خانی

چاقو: سريال بهناز جعفری مهراب قاسم خانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث تصویر | کشف یک میلیارد ارز قاچاق در فرودگاه مشهد

یک میلیارد ریال ارز قاچاق جاسازی شده است در وسایل مسافر در پروازهای خروجی خارجی به وسیله مامورین آگاهی پلیس فرودگاه مشهد کشف و ضبط شد. متهم که مسافر پرواز شماره

تصویر | کشف یک میلیارد ارز قاچاق در فرودگاه مشهد

تصویر | کشف یک میلیارد ارز قاچاق در فرودگاه مشهد

عبارات مهم : اخبار

یک میلیارد ریال ارز قاچاق جاسازی شده است در وسایل مسافر در پروازهای خروجی خارجی به وسیله مامورین آگاهی پلیس فرودگاه مشهد کشف و ضبط شد. متهم که مسافر پرواز شماره 495 شرکت هواپیمایی قطر به مقصد دوحه بود دستگیر شد.

تصویر | کشف یک میلیارد ارز قاچاق در فرودگاه مشهد

اخبار حوادث – میزان

یک میلیارد ریال ارز قاچاق جاسازی شده است در وسایل مسافر در پروازهای خروجی خارجی به وسیله مامورین آگاهی پلیس فرودگاه مشهد کشف و ضبط شد. متهم که مسافر پرواز شماره

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | حوادث | شماره | مسافر | فرودگاه | شرکت هواپیمایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs